Op de werkvelden milieu, afval en energie levert Boogaard Consultancy inhoudelijke adviezen. Desgewenst wordt bij specifieke adviesvragen een ander op het betreffende terrein terzake kundig bureau ingeschakeld. Bij complexere adviesopdrachten kan ook de co÷rdinatie of projectleiding worden verzorgd.

Belangstelling: stuur ons een email

   www.boogaardconsultancy.nl
   info@boogaardconsultancy.nl
   Hoefslagendreef 53      Mobiel:06-53642327
  2614ML Delft