Boogaard Consultancy

Uw adviseur en coach bij gemeentelijke beleidsvragen en beleidsevaluaties op alle gemeentelijke beleidsterreinen. Specifieke inhoudelijke deskundigheid op beleidsvelden milieu, duurzaamheid, energie en afval.

Gespecialiseerd in ondersteuning bij beleidsevaluaties door gemeentelijke rekenkamers en rekenkamercommissies.
Ondersteuning van particulieren, instellingen en overheden bij toepassingsvraagstukken op het gebied van duurzame energie, onder andere zonnecollectoren.

      Doelgroepen:

  • Overheden

  • Instellingen

  • Bedrijven

  • Particulieren

   www.boogaardconsultancy.nl
   info@boogaardconsultancy.nl
   Hoefslagendreef 53    Mobiel:06-53642327
  2614ML Delft